Sert Sözler Platformu

İngilizce Sözler

halil utku sarıca

786

Yok

İngilizce Sözler

İngilizce sözler diyarına hoş geldiniz. İngilizce güzel sözler, İngilizce Anlamlı Sözler, İngilizce Kısa Sözler, İngilizce Aşk Sözleri, İngilizce Cümleler ve dahası burada… İngilizce sözleri karışık olarak anlamları ile birlikte sizlere sunuyoruz:


Don´t let your fears stand in the way of your dreams!
Korkularının hayallerinin önüne geçmesine izin verme.

Silence is the most powerful scream.
Sessizlik en güçlü çığlıktır.

Not a night goes by and you’re not in my dreams.
Bir gece geçmesin ki, rüyalarımda senin olmadığın.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.
Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

I never lose. Either I win or I learn.
Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya da öğrenirim.

Don’t criticize what you can’t understand.
Anlayamadığın şeyi eleştirme.

Never look back.
Asla geriye dönüp bakma!

Everything you can imagine is real.
Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

If you can’t be kind, be quiet.
Nazik olamıyorsan, sessiz ol.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
Dünya için bir kişi olabilirsin fakat bir kişi için de dünya sen olabilirsin.

I don’t lose people, people lose me. Understand this!
Ben insanları kaybetmem, onlar beni kaybederler. Anla bunu!

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough.
Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

Life is a beach, enjoy the waves.
Hayat bir sahildir, dalgaların tadını çıkarın.

Pardon others often, thyself never.
Başkalarını sık sık affet ama kendini asla.

You never know how strong you are, until being strong is your only choice.
Güçlü olmak tek seçeneğiniz olana kadar, ne kadar güçlü olduğunuzu asla bilemezsiniz.

I do not have time for things that have no soul.
Ruhu olmayan şeyler için kaybedecek zamanım yok.

If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.
Eğer mücadelem süresince yanımda yoksan, başarım sırasında yanımda olmayı bekleme.

Do not fear death, but rather the unlived life.
Ölümden değil, yaşanmamış bir hayattan korkun.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.
Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.

In a lie world you are my real one.
Yalan dünyadaki gerçek hayalimsin

Love the life you live. Live the life you love.
Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

I love the sun for days, the moon for nights and you forever.
Güneşi gün içinde seviyorum, Ay’ı geceleri ve seni sonsuz

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.
Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.

Aren’t you tired? You’re walking for hours in my head!
Daha yorulmadın mı, beynimin içinde saatlerdir geziyorsun!

I’m not perfect, but I’m loyal.
Mükemmel değilim fakat sadığım.

A man with dreams needs a woman with vision.
Hayalleri olan adamın vizyonu olan bir kadına ihtiyacı vardır.

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.
Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

The best proof of love is trust.
Aşkın en iyi kanıtı, güvendir.

Everything that kills me makes me feel alive.
Beni öldüren her şey yaşadığımı hissettiriyor.

No amount of makeup can cover an ugly personality.
Hiçbir makyaj, çirkin bir kişiliği kapatamaz.

Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie.
Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.

Can I borrow a kiss? I promise I will give it back.
Bir öpücük ödünç alabilir miyim? Söz veriyorum, geri vereceğim.

You call it jealousy. I call it fear of losing you.
Sen buna kıskançlık diyorsun. Ben ise seni kaybetme korkusu diyorum.

A woman either loves or hates; she knows no medium.
Bir kadın ya sever ya da nefret eder; ortasını bilmez.

Relation of friendship is greater than the relation of blood.
Arkadaşlık bağı, kan bağından üstündür.

If opportunity doesn’t knock, buiId a door.
İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.

Fake friends believe in rumours. Real friends believe in you.
Sahte arkadaşlar dedikodulara inanır. Gerçek arkadaşlar size inanır.

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.
Tek başına gördüğün bir rüya sadece bir rüyadır. Birlikte gördüğün bir rüya gerçektir.

You can do anything, but not everything.
Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

Before you judge me, Make sure that you’re perfect.
Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin ol.

The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.
Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

You know my name, not my story.
Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil!

You cannot find true love where it does not truely exist and you cannot hide it where it truely does.
Gerçek sevginin olmadığı yerde onu bulamazsın ve gerçek sevgi varolduğunda da saklayamazsın.

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

The only thing I gained so far in 2018 is weight.
2018 yılında kazandığım tek şey kilom.

Life is the art of drawing without a eraser.
Hayat silgi kullanmadan resim çizme sanatıdır.

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.
Yanlış yanlıştır, herkes yapıyor olsa bile. Doğru doğrudur, kimse yapmıyor olsa bile.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

Price is what you pay, value is what you get.
Fiyat ödediğin, değer ise elde ettiğin şeydir.

Even a white rose has a black shadow.
Beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.
Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

People are like music some say the truth and rest, just noise.
İnsanlar müzik gibi, bir kısmı doğruyu söylerken, geriye kalan sadece gürültü.

People who touch your heart are always with you.
Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.

You can do anythink. Just get up and do it.
Her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yap!

A tear is made of 1% of water and 99% of feelings.
Bir damla göz yaşının %1’i su, geri kalan 99’u hislerdir.

There is only one happiness in life — to love and to be loved.
Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.

Don’t worry, be Happy!
Endişelenme, Mutlu ol!

You only live once, so think twice.
Sadece bir kere yaşarsın, o yüzden iki kere düşün.

Teachers open the door but you must walk through it yourself.
Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.

I’m only good at hiding my feelings.
Ben sadece hislerimi saklamakta iyiyimdir.

Like stars in the sky, I shine at night.
Gökyüzündeki yıldızlar gibi gece parlarım.

Love is the beauty of the soul.
Aşk ruhun güzelliğidir.

Life’s a game, let’s make a high score.
Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.

Men never remember, but women never forget.
Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

Be an encourager, the world has enough critics already.
Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.

Stop talking about darkness and light a candle.
Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.

Everyone wants, happiness. No one wants, pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.
Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat gökkuşağını görebilmek için biraz yağmur gereklidir.

A smooth sea never made a skilled sailor.
Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.
İçinde olup bitenleri değiştirmeden etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.
Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

You are the first and last thing on my mind every day.
Sen her gün aklıma gelen ilk ve son şeysin.

Every accomplishment starts with the decision to try.
Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

Someone asked me what I saw in you to love you so much, my only answer was- everything.
Birisi bana sende ne görüp de seni bu kadar çok sevdiğimi sordu, ona tek cevabım vardı – her şeyini.

One thing only I know, and that is that I know nothing.
Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

You are my favorite place to go to when my mind searches for peace.
Sen birazcık huzur aradığımda gitmekten en çok hoşlandığım yersin.

A heart that loves is always young.
Seven bir kalp her zaman gençtir.

If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Eğer hayatta tek bir şey doğru yaptıysam, o da sana kalbimi vermekti.

Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.
Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir

True love doesn’t mean being inseperable; it means being seperated and nothing changes.
Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.
Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

You are my best friend, my human diary and my other half. You mean the world to me and I love you.
Sen benim en iyi arkadaşımsın, içimi döktüğümsün ve diğer yarımsın. Benim için dünyalara bedelsin ve seni seviyorum.

The intensity in your eyes burns my pen as I write.
Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.

My life is in under construction.
Hayatım, yapım aşamasında.

If life’s a journey i am a traveler.
Hayat yolculuksa ben bir gezginim.

You’re the smile to my face and the beat to my heart.
Sen yüzümdeki gülümseme, kalbimdeki atışsın.

Happiness is to love and to be loved.
Mutluluk sevmek ve sevilmektir.

I’m amazed when I look at you. Not just because your looks but because of the fact that everything I’ve ever wanted is right in front of me.
Sadece sana bakarak bile şaşkına dönüyorum. Bu sadece görünüşünden dolayı değil, hayatım boyunca istediğim her şeyin karşımda durmasından dolayı.

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things.
Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.


Böylece İngilizce Sözler bölümümüzün sonuna geldik. Eklenmesini istediğiniz İngilizce Güzel Sözler ile düşünceleriniz için lütfen alttaki yorum bölümümüzü kullanınız. İngilizce Sözler ile bize destek olur musunuz?